มองมุมใหม่ ไขสมการความสําเร็จ

เนื้อหาในหนังสือ “มองมุมใหม่ ไขสมการความสำเร็จ” ไม่ได้เน้นการบริหารองค์กรเพียงอย่างเดียว แต่ยังให้ความสำคัญกับการบริหารตนเองอีกด้วย เนื่องจากในปัจจุบัน การจะบริหารองค์กรและผู้อื่นให้ประสบความสำเร็จนั้น ควรเริ่มต้นจากการบริหาร “ตนเอง” เสียก่อน

GBS_insertEmbeddedViewer(“ZHUhDgAAQBAJ”, 500,400);